LMIO 2010-2011, Vilnius (22)

 

 

Geriausiai pasirodė:

Marijonas PETRAUSKAS, KTU gimnazija, 12 klasė

2011.III.27 – 30

 

Dvidešimt antrojoje olimpiadoje (2010/2011) buvo pakeista atrankos į Baltijos šalių informatikos olimpiadą tvarka. Iki šių metų buvo atsižvelgiama į visus Respublikiniame etape surinktus taškus, t.y. buvo sumuojami ir atrankinės, ir baigiamosios dalies taškai. Atsiradus galimybei patekti tiesiai į baigiamąją dalį per dr. J. Kazicko konkursą, t. y. visiškai nedalyvaujant atrankiniame etape ir neturint tarptautinių apdovanojimų, ankstesnė sistema nebetiko. Tad nuo šios olimpiados atrenkant į Baltijos šalių informatikos olimpiadas bus remiamasi tik baigiamajame etape surinkais taškais bei LMIO nuostatais.

LMIO 2009-2010, Biržai (21)

 

Geriausiai pasirodė:

Kęstutis VILČINSKAS, Vilniaus licėjus, 10 klasė

2010.IV.12 – 14

 

Dvidešimt pirmoji olimpiada (2009/2010) įnešė keletą svarbių pasikeitimų. Iki šios olimpiados naudota Korėjiečių kurta varžybų aptarnavimo sistema jau nebeatitiko dabartinių poreikių. Šioje olimpiadoje pereita prie naujos vokiečių kurtos varžybų aptarnavimo sistemos OWINF. Sistema turi daug daugiau galimybių, yra patogesnė vartotojams ir vertintojams. Tiesa, ši sistema vertina ne tik paskutinįjį, bet kiekvieną pateiktą sprendimą. Dalyviams tai patogu, nes jie mato kiek taškų būtų surinkusi kiekviena pateikto sprendimo versija. Tačiau tai gerokai prailgina testavimo laiką, nes mažiausiai kelis kartus padidėja vertinamų programų skaičius. 

Kita svarbi naujovė – pilno atsako uždaviniai. Jie įvesti sekant tarptautinių olimpiadų pavyzdžiu. Pilno atsako uždavinys, tai uždavinys, kuris dar olimpiados metu iš karto testuojamas su visais vertinimo testais ir dalyvis iš karto matų kiek taškų jis gauna už šį uždavinį. Jei varžybų laikas dar nepasibaigė, jis gali taisyti savo sprendimą ir iš naujo pateikti sistemai. Paprastai, per vieną varžybų dieną (olimpiada gali turėti kelias sprendimų dienas) užduočių rinkinyje būna vienas pilno atsako uždavinys. 

LMIO 2008-2009, Lukšiai (20)

 

Geriausiai pasirodė:

Marijonas PETRAUSKAS, KTU gimnazija, 10 klasė

2009.IV.8 - 10

Lukšiuose vyko jubiliejinė olimpiada ir su ja pasibaigė du pirmieji informatikos olimpiadų dešimtmečiai. Pirmosios IOI, vykusios 1989 m. Bulgarijoje, aukso medalio laimėtojas Andrius Čepaitis parašė laišką šios olimpiados finalo dalyviams. Visą laiško tekstą rasite IOI`1989 skirtame puslapyje, o čia pateikiame tik fragmentą:

Norėčiau duoti vieną mažą patarimą kaip laimėti olimpiadoje. Kai sėdėsite toje auditorijoje, apsižiūrėkite aplinkui. Matysite savo konkurentus. Pažiūrėkite ir į save patį. Tada pamatykite, kad mes visi esame visiškai vienodi: visi susirūpinusiais veidais, išsigandusiomis akimis, padažnėjusiu pulsu, ir turime visiškai vienodus šansus laimėt. Olimpiadose dažnai būna tokie uždaviniai, kurių neįmanoma išspręsti tobulai, tik geriau už kitus dalyvius, tad net nemėginkite rasti tobulo sprendimo. Taigi patarimas būtų toks: kai apsižiūrėsite aplinkui, giliai įkvėpkite, iškvėpkite, atsipalaiduokite, nusišypsokite ir kibkite į darbą! 

LMIO 2007-2008, Kupiškis (19)

 

Geriausiai pasirodė:

Vytautas GRUSLYS, Vilniaus licėjus, 12 klasė

2008.IV.9 - 12

Pats svarbiausias šios olimpiados įvykis – aukso, sidabro ir bronzos medalių atsiradimas. Nuo šių metų LMIO prizininkai apdovanojami nebe I, II ir III vietos diplomais, o medaliais bei medalio gavimą patvirtinančiais diplomais. 

LMIO 2006-2007, Daugai (18)

 

Geriausiai pasirodė:

Vytautas GRUSLYS, Vilniaus licėjus, 11 klasė

2007.IV.11 - 14

Šioje olimpiadoje atsirado svarbi naujovė iš techninės pusės. Techninis komitetas išsprendė saugumo klausimus sudarydami galimybę mokiniams jungtis prie varžybų sistemos, tačiau ribodami prieigą prie interneto ir kitų kompiuterių vidiniame tinkle. Nuo šių metų mokiniai varžybų sistema gali naudotis savo kompiuteriuose ir jiems nebereikia įrašinėti sprendimų į atmintukus ir nešti prie vienintelio klasėje kompiuterio su varžybų sistema. 

Atsirado pasikeitimų ir Vertinimo komisijos darbe. Nuo šių metų užduočių sąlygos imtos rengti LaTeX`u.

LMIO 2005-2006, Švenčionys (17)

 

Geriausiai pasirodė:

Vytis BANAITIS, KTU gimnazija, 12 klasė

2006.IV.5 - 8

Šioje olimpiadoje jokių didesnių dalykinių ar techninių pasikeitimų. Olimpiada įsimintina tuo, kad ilgamečiai olimpiadininkai Vilius Visockas ir Adomas Paltanavičius šioje olimpiadoje jau buvo dvyliktokai. Atsisveikindami su olimpiada, per uždarymą jie surengė pirmasias Viliaus ir Adomo nominacijas.

Šios nominacijos tapo tradicija ir LMIO uždarymas be jų jau nebeįsivaizduojamas, nors Vilius ir Adomas jau nebeturi galimybių jose dalyvauti akivaizdžiai. Viliaus ir Adomo nominacijos buvo surengtos ir per 2014 m. Palangoje vykusią Baltijos šalių informatikos olimpiadą.

Būtent šioje olimpiadoje buvo parašyta ilgiausia LMIO istorijoje net 11-os puslapių apeliacija. Beje, ji buvo patenkinta.

LMIO 2004-2005, Ukmergė (16)

 

Geriausiai pasirodė:

Vytis BANAITIS, KTU gimnazija, 11 klasė

2005.IV.6 - 9

Šioje olimpiadoje jokių didesnių pasikeitimų, kuriuos būtų verta paminėti, nebuvo. Tačiau olimpiada įsimintina tuo, kad pirmą kartą Lietuvos informatikos olimpiadų istorije prizininke tapo mergina – devintokė Vaiva Imbrasaitė iš KTU gimnazijos. Ši olimpiada buvo tolimesnio sėkmingo Vaivos kelio pradžia. Vaiva dalyvavo visose olimpiadose iki baigė gimnaziją, sėkmingai dalyvavo dviejose BOI ir vienoje IOI. 

LMIO 2003-2004, Visaginas (15)

 

Geriausiai pasirodė:

Ignas BUDVYTIS, Vilniaus TGTM licėjus, 12 klasė

2004.III.24 - 27

Penkioliktoje olimpiadoje (2003/2004) patvirtinti nauji olimpiados nuostatai ir remiantis jais sukurtas Techninis olimpiados komitetas. Techniniai darbai (kompiuterių parengimas, kompiliatorių įdiegimas, testavimo programinės įrangos priežiūra) buvo aiškiai atskirti nuo Vertinimo komisijos funkcijų (uždavinių, testų parinkimo, vertinimo, sprendimų dėl į Lietuvos komandą kviečiamų ar apdovanojamų mokinių priėmimo).

Programavimo varžybų aptarnavimo sistema buvo sėkmingai naudojama I ir II etapo metu. Su ja susipažino visi norintys mokiniai bei mokytojai. PVAS buvo bandyta naudoti ir neakivaizdinio (3 etapo 1 dalies) metu, tačiau pirmasis bandymas buvo nesėkmingas. Buvo netinkamai parengta techninė įranga ir serveris neišlaikė apkrovimo. Vis dėl to nuspręsta neatsisakyti PVAS nekivaizdiniame olimpiados etape.

 

LMIO 2002-2003, Pasvalys (14)

 

Geriausiai pasirodė:

Ignas BUDVYTIS, Panevėžio J. Balčikonio g., 11 klasė

2003.III.26 - 29

Keturioliktoje olimpiadoje (2002/2003) pirmą kartą išbandoma Programavimo varžybų aptarnavimo sistema (PVAS), analogiška sistemoms, vartojamoms pasaulinėse informatikos olimpiadose. Svarbiausia sistemos naujovė – mokinys savo sprendimus per tinklą pateikia centriniam kompiuteriui. Programa iš karto kompiliuojama ir vykdoma su sąlygoje pateiktu testu. Jei programa nekompiliuojama arba netinkamas pradinių duomenų/rezultatų formatas, laukiama klavišo paspaudimo ir pan., sistema pateikia atitinkamą pranešimą. Mokinys gali pasitaisyti programą ir ją iš naujo pateikti.  Savo sprendimus moksleivis gali pateikti daug kartų. Vertinimui neturi įtakos kiek kartų mokinys pateikė sprendimą.

Ši sistema leidžia visas programas vertinti automatizuotai. Dalyviai, kurių programų automatizuotai dėl jose esančių klaidų vertinti negalima, iš karto dar varžybų metu gaus sistemos pranešimus apie klaidas, galės jas taisyti, o nepataisytos programos nebepasieks vertintojų. Labai svarbu, kad mokiniai turės galimybę ištaisyti dalį klaidų iki pateikdami galutinius sprendimus. 

LMIO 2001-2002, Palanga (13)

 

Geriausiai pasirodė:

Martynas KRIAUČIŪNAS, Panevėžio J. Balčikonio g., 12 klasė

2002.III.20 - 23

Tryliktoje olimpiadoje (2001/2002) lygiuojantis į tarptautines olimpiadas įvedamas Free Paskalis.  Respublikinio etapo atrankinėje dalyje dalyviams leidžiama pasirinkti, ar programuoti Turbo Paskaliu, ar Free Paskaliu. Tačiau Respublikinio etapo baigiamojoje dalyje Palangoje buvo leista programuoti tik Free Paskaliu. Kadangi Free Paskalio aplinka turėjo daug trūkumų, kartu buvo instaliuotas ir Virtual Paskalis. Tačiau vertinant programos buvo kompiliuojamos tik Free Paskalio kompiliatoriumi.

Kalendorius

Gegužė 2024

Pir Ant Tre Ket Pen Šeš Sek
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Antradienis, gegužės 28 d.

BOI


BOI


IOI