LMIO datos 2023-2024 mokslo metams

 
Preliminarios LMIO etapų datos
 • Mokyklos etapas – lapkričio 16 d.  nuo 9 iki 13 val. (patikslinta trukmė - 4 val.)
  Atkreipiame dėmesį, kad mokykla šį etapą gali vykdyti ir su savo parengtais uždaviniais. Tokiu atveju mokykla pati parenka etapo vykdymo datą ir laiką lapkričio mėn. 
   
 • Savivaldybės etapas – gruodžio 18 d. nuo 9 iki 13 val.
 • Šalies etapo atrankinė dalis – sausio 29 d. nuo 9 iki 13 val.
 • Šalies etapo baigiamoji dalis – kovo 1-4 d.

 

P.s. Atkreipiame dėmesį, kad šios datos yra preliminarios. Galutinės datos bus paskelbtos patvirtinus Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiką.

LMIO 2023 Šalies etapas

 

Šalies etapo baigiamoji dalis

Šalies etapo atrankinė dalis

LMIO Šalies etapo baigiamoji dalis

 

 • Mokinių registracija į LMIO finalą baigta
 • LMIO šalies etapo baigiamoji dalis vyks kovo 25-26 d. , abi dienas sprendimai nuo 9:30 iki 14:30

 • Jau prasidėjo mokinių registracija į LMIO šalies etapo baigiamąją dalį
 • Visiems kviečiamiems mokiniams išsiųsti laiškai kviečiantys užsiregistruoti
 • Registracija vyks iki III.18 d.  
 • Dr. J. Kazicko programavimo konkurso, vyksiančio III.19 d., deleguotiems dalyviams sudarysime galimybę užsiregistruoti iš karto po konkurso
 • Kviečiamų mokinių registracijos statusas

 • Baigiamajame etape dalyvaujantys mokiniai užduotis sprendžia mokyklose ar kitose švietimo įstaigose
 • Išimtiniu atveju izoliacijoje esantiems mokiniams sudaroma galimybė spręsti iš namų 

 


 • LMIO šalies etapo baigiamoji dalis vyks kovo 25-26 d. nuotoliniu būdu
 • Į šį etapą kviečiami:
  • 45 mokiniai geriausiai pasirodę LMIO šalies etapo atrankinėje dalyje
  • 1 mokinys, laimėjęs medalį IOI 2021 (remiantis LMIO nuostatais IOI medalininkai kviečiami į baigiamąją dalį be konkurso)
  • 2 mokiniai, kuriuos deleguos kovo 19 d. vyksiančio Dr. Juozo Petro Kazicko moksleivių programavimo konkurso organizatoriai
 • Visiems kviečiamiems mokiniams reikės užsiregistruoti
 • Informacija apie registraciją bus paskelbta vėliau
LMIO Šalies etapo atrankinė dalis

 
 • Patvirtinti galutiniai LMIO šalies etapo atrankinės dalies rezultatai
 • Asmeninius rezultatus mokiniai gali pamatyti prisijungę prie CMS
 • Savivadybei priskirtų mokinių rezultatus galima pamatyti prisijungus su stebėtojų paskyromis
 • Vietą rezultatų lentelėje galite sužinoti čia:  lmio-2022-3e1-rez.zip (185.48 KB)

 • Šiandien įvyko LMIO šalies etapo atrankinė dalis
 • Varžybų sistema jau veikia analizavimo režime – tad visi dalyviai gali jungtis prie varžybų sistemos, išanalizuoti testus ir savo sprendimus
 • Preliminarūs rezultatai viešai nebus skelbiami, o asmeniškai juos galite pamatyti prisijungę prie CMS paskyros
 • Apeliacijų laukiame informatikos olimpiadų kontaktiniu el. paštu iki vasario 4 d. imtinai
 • Galutiniai rezultatai bei kviečiamų į LMIO šalies etapo baigiamąją dalį sąrašai bus patvirtinti pasibaigus apeliacijų svarstymui vasario mėn.

 • LMIO šalies etapo atrankinė dalis vyks sausio 28 d. nuo 9 iki 14 val.

 • Iki sausio 20 d. vyksta dalyvių registracija į šį etapą; dalyvius registruoja informatikos olimpiadas kuruojantys specialistai savivaldybėse, patiems mokiniams registruotis nereikia

 • LMIO šalies etapo atrankinė dalis bus organizuojama laikantis 2021–2022 m. m. Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių savivaldybių bei šalies etapų organizavimo tvarkos aprašo:

  • jei yra galimybė, atrankinis etapas organizuojamas kontaktiniu būdu mokyklose (švietimo įstaigose)

  • jei tokios galimybės nėra, sudaromos sąlygos užduotis spręsti namuose, darbą stebint nuotoliniu būdu; stebėjimas bus vykdomas naudojant Seer sistemą; Seer sistemą paleis ir administruos LMIO techninis komitetas; mokinių darbą nuotoliniu būdu stebės atsakingi etapo vykdytojai savivaldybėse; prieš olimpiadą bus sudaryta galimybė mokiniams ir stebintiems mokytojams išbandyti Seer

 • Daugiau informacijos bus paskelbta šiame puslapyje artimiausiu metu

 Informacija LMIO šalies etapo dalyviams (mokiniams):

LMIO savivaldybės etapas – gruodžio 14 d.

 

 

Džiaugiamės sėkmingai įvykusiu savivaldybės etapu, kuriame dalyvavo beveik 800 mokinių. 

Geriausiai pasirodžiusių lauksime sausio 28 d. vyksiančioje Šalies etapo atrankinėje dalyje.

Dalyvių registraciją į Šalies etapo atrankinę dalį prasidės sausio  6 d.

Linkime gražių švenčių!

 

 


 

Patiksliname laiką – olimpiada vyks gruodžio 14 d. nuo 10 iki 14 val. 

Kviečiame savivaldybes, norinčias vykdyti savivaldybės etapą su mūsų parengtais uždaviniais varžybų sistemoje CMS prisijungti gruodžio 14 d. nuo 10 iki 14 val.

Primename, kad pagal galiojančią informatikos olimpiadų organizavimo tvarką, savivaldybės pačios parenka savivaldybėss etapo datą, laiką, uždavinius, vertinimo kriterijus. Tad olimpiados vykdymas numatytą dieną su mūsų parengtais uždaviniais varžybų sistemoje yra neprivalomas.

Olimpiados vykdymo su mūsų parengtais uždaviniais tvarka yra pakoreguota atsižvelgiant į tai, kad olimpiada gali būti vykdoma ir nuotoliniu būdu.  

 • Vykdymo tvarka – 2021-2022m-2et-Vykdymas.pdf (93.12 KB)  (dokumentas skirtas olimpiadą vykdantiems mokytojams). Dokumentas atnaujintas – patikslintas vykdymo laikas (nuo 10 iki 14 val.)

 • Registruotis iš anksto nei mokykloms, nei mokiniams nereikia 

 • Jaunesniems nei 14 metų mokiniams būtina turėti laisvos formos tėvų/globėjų sutikimą dėl jų asmens duomenų tvarkymo, kurį iki registracijos į olimpiadą pradžios reikia atsiųsti kontaktiniu el. paštu.

 • Varžybų dienos rytą nuo 9 val. ketinantys dalyvauti mokiniai dalyviai registruojasi patys varžybų sistemoje https://cms.lmio.lt/

 • Uždaviniai paskelbiami varžybų sistemoje 10 val. prasidedant varžyboms, testai sprendimo metu nebus pasiekiami.  

 • Etapo rezultatai viešai nebus skelbiamiVisi dalyviai turės prieigą prie asmeninių rezultatų o visoms savivaldybėms, kurių mokiniai užsiregistruos ir dalyvaus šiame etape bus išsiųsti prisijungimai prie tos savivaldybės mokinių sprendimų bei rezultatų


  Jei turite klausimų, rašykite puslapio apačioje pateiktu kontaktiniu el. paštu.
LMIO mokyklos etapas - lapkričio 12 d.

 

Kviečiame mokyklas, norinčias vykdyti mokyklos etapą su mūsų parengtais uždaviniais varžybų sistemoje CMS prisijungti lapkričio 12 d. nuo 9.30 iki 13.30 val.

Primename, kad pagal galiojančią informatikos olimpiadų organizavimo tvarką, mokyklos pačios parenka mokyklos etapo datą, laiką, uždavinius, vertinimo kriterijus. Tad olimpiados vykdymas numatytą dieną su mūsų parengtais uždaviniais varžybų sistemoje yra neprivalomas.

Olimpiados vykdymo su mūsų parengtais uždaviniais tvarka yra pakoreguota atsižvelgiant į tai, kad olimpiada gali būti vykdoma ir nuotoliniu būdu.  

 • Vykdymo tvarka – 2020-2022m-1et-Vykdymas.pdf (93.33 KB) (dokumentas skirtas olimpiadą vykdantiems mokytojams)

 • Registruotis iš anksto nei mokykloms, nei mokiniams nereikia 

 • Jaunesniems nei 14 metų mokiniams būtina turėti laisvos formos tėvų/globėjų sutikimą dėl jų asmens duomenų tvarkymo, kurį iki registracijos į olimpiadą pradžios reikia atsiųsti kontaktiniu el. paštu.

 • Varžybų dienos rytą nuo 8.30 ketinantys dalyvauti mokiniai dalyviai registruojasi patys varžybų sistemoje https://cms.lmio.lt/

 • Uždaviniai paskelbiami varžybų sistemoje 9.30 prasidedant varžyboms, testai sprendimo metu nebus pasiekiami.  

 • Etapo rezultatai viešai nebus skelbiami. Visi dalyviai turės prieigą prie asmeninių rezultatų o visoms mokykloms, kurių mokiniai užsiregistruos ir dalyvaus šiame etape bus išsiųsti prisijungimai prie tos mokyklos mokinių sprendimų bei rezultatų


  Jei turite klausimų, rašykite puslapio apačioje pateiktu kontaktiniu el. paštu.
Preliminarios LMIO etapų datos

 
 • Mokyklos etapas – lapkričio 12 d. Sprendimai CMS sistemoje vyks nuo 9:30 iki 13:30. Daugiau informacijos bus paskelbta artimiausiu metu
 • Savivaldybės etapasgruodžio 14 d.

 

Atkreipiame dėmesį, kad kol kas nėra patvirtintas Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas 2021/2022 mokslo metams ir šios datos yra  preliminarios. 

Šalies etapo baigiamoji dalis

 

Kalendorius

Gruodis 2023

Pir Ant Tre Ket Pen Šeš Sek
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Sekmadienis, gruodžio 10 d.

BOI


BOI


IOI


IOI

IOI'2016