LMIO miesto(rajono) etapas - gruodžio 15 d.

 

Varžybų sistema jau įjungta į analizavimo režimą. Dalyviai ir vertintojai gali jungtis prie sistemos. Joje paskelbti testai bei sprendimai. 

Serveryje, kuriame vyko olimpiada (https://cms.lmio.lt/), CMS veiks iki gruodžio 23 d. vakaro.

Po šios datos CMS bus perkelta į VU MIF serverį ir veiks adresu: http://olimp.mif.vu.lt/  iki sausio 5 d. Dalyviai ir vertintojai galės jungtis, tačiau dėl skirtingų parametrų kai kuriais atvejais gali skirtis tos pačios programos vykdymas. Pavyzdžiui, gali skirtis programos vykdymo laikas.


 

Kviečiame savivaldybes, norinčias vykdyti miesto (rajono) etapą su mūsų parengtais uždaviniais, prisijungti gruodžio 15 d. nuo 9.30 iki 13.30 val.

Primename, kad pagal galiojančią olimpiadų organizavimo tvarką, miestai (rajonai) patys parenka olimpiados miesto (rajono) etapo datą, laiką, uždavinius, vertinimo kriterijus. Tad olimpiados vykdymas numatytą dieną su mūsų parengtais uždaviniais yra neprivalomas.

Olimpiados vykdymo su mūsų parengtais uždaviniais tvarka yra pakoreguota atsižvelgiant į tai, kad olimpiada gali būti vykdoma ir nuotoliniu būdu.  

 • Registruotis iš anksto nei mokykloms, nei mokiniams nereikia, išskyrus jaunesnius nei 14 metų mokinius (jiems būtina turėti tėvų/globėjų sutikimą dėl jų asmens duomenų tvarkymo)

 • Varžybų dienos rytą (nuo 8.30) ketinantys dalyvauti mokiniai registruojasi patys varžybų sistemoje https://cms.lmio.lt/

 • Uždaviniai paskelbiami varžybų sistemoje 9.30 prasidedant varžyboms, testai sprendimo metu nebus pasiekiami.  

 • Kadangi numatome, kad dalyvavimo šiame etape sąlygos bus labai skirtingos, šio etapo rezultatai viešai šioje svetainėje nebus skelbiami. Visi dalyviai turės prieigą prie asmeninių rezultatų o visoms savivaldybėms išsiųsti prisijungimai prie jų miesto (rajono) mokinių sprendimų bei rezultatų


  Jei turite klausimų, rašykite puslapio apačioje pateiktu kontaktiniu el. paštu.
LMIO mokyklos etapas (2020 m.) - lapkričio 13 d.

 

Varžybos (su visomis paskyromis) perkeltos į VU MIF serverį ir veikia adresu: http://olimp.mif.vu.lt/ 

Varžybų sistema jau įjungta į analizavimo režimą. Dalyviai ir vertinantys mokytojai gali jungtis prie sistemos. Joje paskelbti testai bei sprendimai. 

Serveryje, kuriame vyko olimpiada, CMS veiks iki lapkričio 20 d. vakaro. Po šios datos CMS bus perkelta į kitą serverį. Dalyviai ir mokytojai galės jungtis, tačiau dėl skirtingų parametrų kai kuriais atvejais gali skirtis tos pačios programos vykdymas. Pavyzdžiui, gali skirtis programos vykdymo laikas.

Varžybų sistemos adresas: https://cms.lmio.lt/

Mokyklos etapo užduotys, testai sprendimai: lmio-2020-2021-1et-uzduotys.zip (1.9 MB)

 


 

Nežiūrint sudėtingos situacijos, praėjusiais mokslo metais nuotoliniu būdu įvyko visos planuotos tarptautinės informatikos olimpiados ir mūsų mokiniai jose laimėjo net 10 medalių.

Kviečiame pradėti šių metų informatikos olimpiadų sezoną, kurio pabaigoje geriausiai pasirodžiusius mokinius pakviesime atstovauti Lietuvai 2021 m. tarptautinėse olimpiadose.

Kviečiame mokyklas, norinčias vykdyti mokyklos etapą su mūsų parengtais uždaviniais prisijungti lapkričio 13 d. nuo 9.30 iki 13.30 val.

Primename, kad pagal galiojančią olimpiadų organizavimo tvarką, mokyklos pačios parenka olimpiados mokyklos etapo datą, laiką, uždavinius, vertinimo kriterijus. Tad olimpiados vykdymas numatytą dieną su mūsų parengtais uždaviniais yra neprivalomas.

Olimpiados vykdymo su mūsų parengtais uždaviniais tvarka yra pakoreguota atsižvelgiant į tai, kad olimpiada gali būti vykdoma ir nuotoliniu būdu.  

 • Registruotis iš anksto nei mokykloms, nei mokiniams nereikia, išskyrus jaunesnius nei 14 metų mokinius (jiems būtina turėti tėvų/globėjų sutikimą dėl jų asmens duomenų tvarkymo)

 • Varžybų dienos rytą (nuo 8.30) šioje svetainėje bus paskelbtas varžybų sistemos adresas ir ketinantys dalyvauti mokiniai joje registruojasi patys.

 • Uždaviniai paskelbiami varžybų sistemoje 9.30 prasidedant varžyboms, testai sprendimo metu nebus pasiekiami.  

 • Kadangi numatome, kad dalyvavimo šiame etape sąlygos bus labai skirtingos, šio etapo rezultatai viešai šioje svetainėje nebus skelbiami. Visi dalyviai turės prieigą prie asmeninių rezultatų o visoms mokykloms, kurių mokiniai užsiregistruos ir dalyvaus šiame etape bus išsiųsti prisijungimai prie tos mokyklos mokinių sprendimų bei rezultatų


  Jei turite klausimų, rašykite puslapio apačioje pateiktu kontaktiniu el. paštu.
LMIO finalas 10-12 klasių mokiniams

 

 

LMIO 2020 protokolas: PROTOKOLAS_lmio 2020.pdf (127.64 KB)

Rezultatų lentelė: lmio-2020-3e2-Rezultatai_vyr.zip (82.01 KB)

Uždaviniai, testai, sprendimai: lmio-2020-3e2-vyr-uzd.zip (115.97 MB)

Birželio 6 ir 7 dienomis nuotoliniu būdu bus vykdoma LMIO Šalies etapo baigiamoji dalis 10-12 klasių mokiniams

Gegužės 19 d. (antradienį) visiems kviečiamiems mokiniams bus išsiųstas kvietimas dalyvauti nuotolinėje olimpiadoje su informacija apie olimpiados vykdymo tvarką. Patvirtinti ketinimą dalyvauti reikės iki gegužės 22 d. imtinai

LMIO finalas 7-9 klasių mokiniams

 

 

 

 


 

Gegužės 14 ir 15 dienomis nuotoliniu būdu bus vykdoma LMIO Šalies etapo baigiamoji dalis 7-9 klasių mokiniams

Gegužės 4 d. (pirmadienį) visiems kviečiamiems mokiniams bus išsiųstas kvietimas dalyvauti nuotolinėje olimpiadoje su informacija apie olimpiados vykdymo tvarką. Patvirtinti ketinimą dalyvauti reikės iki gegužės 6 d.

Dalyvių registracija į LMIO finalą

 

 

 • LMIO Šalies etapo baigiamoji dalis (LMIO finalas) planuotas Marijampolėje balandžio 3-6 dienomis yra nukeliamas. Nauja data bus patvirtinta ir paskelbta kai baigsis karantinas ir vėl bus leidžiama organizuoti renginius

 • Kviečiamų dalyvių sąrašas: lmio-2020-3e2-dat-Dalyviai-kvieciami.pdf (300.98 KB)
 • Į LMIO finalą taip pat bus pakviesti du sėkmingai pasirodę dr. J. P. Kazicko moksleivių kompiuterininkų forume mokiniai bei du mokiniai iš organizuojančios savivaldybės (Marijampolės m.)

 • Visi į LMIO finalą kviečiami mokiniai iki vasario 24 d. į asmeninį el. paštą gaus laišką su prisijungimu prie www.lmio.lt (negavus laiško prašome kreiptis kontaktiniu el. paštu). Prisijungę spustelėkite dešinėje viršuje esantį meniu punktą „Profilis“ ir tuomet kairėje šone atsiras „Registracija“. 

 • Dalyvių registracijos statusas

 • Kviečiami mokiniai turi užsiregistruoti iki kovo 10 d. imtinai. Vietoje atsisakiusių ar neužsiregistravusių kviečiami kandidatai.

 • Lydinčių mokytojų registracija bus paskelbta kovo mėn.
Šalies etapo atrankinė dalis

 
 • Apeliacijų pateikimo laikas baigėsi. Baigus svarstyti apeliacijas bus paskelbti galutiniai rezultatai bei kviečiamų į LMIO finalą sąrašas
 • Artimiausiu metu varžybų sistema bus sustabdyta, t.y. kurį laiką neveiks, o varžybos su vartotojų paskyromis bus perkeltos į VU MIF serverį. Įkelsime žinutę kai CMS su šio etapo uždaviniais vėl veiks. 
 • CMS su šio etapo uždaviniais veikia adresu: http://olimp.mif.vu.lt/. Atkreipiame dėmesį, kad perkėlus į šį serverį buvo pakoreguoti vykdymo laikai.

 


Užduotys

 

Dalyvių rezultatai

 • Galutiniai rezultatai (sutampa su preliminariais)lmio-2020-3e1-rezultatai.zip (167.18 KB)
 • Preliminarūs dalyvių rezultatai sutampa su rezultatais, kuriuos dalyvis mato varžybų sistemoje

 • Varžybų sistema jau perjungta į peržiūros režimą, paskelbti testai. Dalyviai gali jungtis prie savo paskyrų, analizuoti savo sprendimus, testus.

 • Jei nesuprantate, kodėl sprendimas neveikia, pirma pasitarkite su olimpiadai ruošusiu mokytoju(-a) ir kartu paieškokite klaidos

 • Jei nesutinkate su vertinimu, kviečiame rašyti apeliaciją ir joje konkrečiai pagrįsti kodėl įvertinimas turėtų būti kitoks. 
 • Apeliacijas siųskite kontaktiniu el. paštu (nurodytu šio puslapio apačioje) iki vasario 10 d. imtinai. Gavę apeliaciją per vieną dieną atsiųsime patvirtinimą, kad ją gavome

 • Galutiniai atrankinio etapo rezultatai bei kviečiamų į Šalies etapo baigiamają dalį dalyvių sąrašai bus paskelbti po vasario 10 d.

 


Šalies etapo atrankinė dalis vyks 2020 m. vasario 4 d. nuo 9 iki 14 val.

 

Atsiprašome, kad skirtinguose dokumentuose buvo nurodyti olimpiados pradžios ir pabaigos skirtingi laikai.
Užregistruotiems olimpiados dalyviams ir vykdytojams bus išsiųstas patikslinimas į el. paštą.

Šioje svetainėje galite rasti užregistruotų mokinių sąrašą

Šalies etapo atrankinės dalies dalyviams skirta atmintinė: lmio-2019-2020m-3e1-Atmintine.pdf (180.09 KB)

Miesto (rajono) etapas

 

Varžybų sistema CMS jau perjungta į analizavimo režimą:

 • https://cms.lmio.lt/
 • Olimpiados dalyviai gali jungtis su savo paskyromis ir analizuoti savo sprendimus bei rezultatus
 • Nedalyvavę olimpiadoje gali registruotis ir bandyti spręsti šio etapo užduotis
 • Vertintojų paskyros aktyvuotos
 • Šiuo adresu varžybų sistema bus randama iki gruodžio 22 d. imtinai
 • Nuo gruodžio 23 d. visos varžybos su mokinių ir vertintojų paskyromis bus perkeltos i Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto serveri ir veiks adresu: http://olimp.mif.vu.lt/

 

 • Sprendimai (visoms klasėms):  lmio-2019-2020-2et-sprendimai.zip (533.85 KB)
 • CMS naudojusių dalyvių rezultatai: lmio-2019-2020-2et-rezultatai-CMS.zip (105.9 KB) – primename, kad tai CMS naudojusių mokinių rezultatai ir šio etapo vertinimo komisijos priima sprendimą kaip CMS pateiktus rezultatus naudoti patvirtinant oficialius rezultatus
 •  


   

 • LMIO Miesto(rajono) etapas naudojant Šalies vertinimo komisijos rekomenduojamus uždavinius vyks 2019 m. gruodžio 17 d. nuo 10 iki 14 val
 • Savivaldybės turės galimybę vykdyti olimpiadą varžybų sistemoje CMS: https://cms.lmio.lt/. Registracija į CMS į LMIO miesto(rajono) etapo varžybas olimpiados dalyviams vyks olimpiados dieną.
 • Miesto(rajono) etapas naudojant kitus nei rekomenduojami uždavinius gali būti organizuojamas bet kuriuo patogiu laiku gruodžio mėn.

 

 • Atkreipiame dėmesį, kad 2018 m. įsigaliojus naujajam BDAR (Bendrajam Duomenų Apsaugos Reglamentui) varžybų sistemoje CMS bus galima užsiregistruoti tik gavus asmens ar jo tėvų (globėjų) sutikimą:
  • Jei olimpiados dalyvis yra 14 metų ar vyresnis, sutikimą dalyvis gali duoti pats registracijos į CMS metu
  • Jei olimpiados dalyvis yra jaunesnis nei 14 metų – sutikimą gali duoti tik jo tėvai (globėjai). 
  • Mokyklos etapo metu tėvų (globėjų) duoti sutikimai galioja. 
  • Dėmesio! - jei dalyvauti olimpiadoje naudojant CMS norėtų jaunesni nei 14 metų dalyviai, kurie nedalyvavo mokyklos etape naudojant CMS - tokiu atveju olimpiadą vykdantis mokytojas turėtų kuo skubiau parašyti kontaktiniu el. paštu. 
Mokyklos etapas - 2019 m. lapkričio 19 d.

 

Olimpiada baigėsi, dėkojame dalyvavusiems!

 

 • Varžybų sistema perkelta į serverį  http://olimp.mif.vu.lt/ ir veikia vertinimo režime - šis režimas skirtas sprendimų analizavimui, įvertinimui.


 • Mokiniai bei mokytojai gali jungtis, analizuoti sprendimus, juos testuoti, taisyti, įkelti naujus sprendimus 

 • Šiuo adresu varžybų sistema veiks iki gruodžio 6 d.

 

 

 


 

 • LMIO Mokyklos etapas naudojant Šalies vertinimo komisijos rekomenduojamus uždavinius vyks 2019 m. lapkričio 19 d. nuo 10 iki 14 val
 • Mokyklos turės galimybę vykdyti olimpiadą varžybų sistemoje CMS: https://cms.lmio.lt/. Registracija į CMS į LMIO mokyklos etapo varžybas olimpiados dalyviams vyks olimpiados dieną.
 • Mokyklos etapas naudojant kitus nei rekomenduojami uždavinius gali būti organizuojamas bet kuriuo mokyklai patogiu laiku lapkričio mėn.

 

 • Atkreipiame dėmesį, kad 2018 m. įsigaliojus naujajam BDAR (Bendrajam Duomenų Apsaugos Reglamentui) varžybų sistemoje CMS bus galima užsiregistruoti tik gavus asmens ar jo tėvų (globėjų) sutikimą:
  • Jei olimpiados dalyvis yra 14 metų ar vyresnis, sutikimą dalyvis gali duoti pats registracijos į CMS metu
  • Jei olimpiados dalyvis yra jaunesnis nei 14 metų – sutikimą gali duoti tik jo tėvai (globėjai).
   Dėmesio! - jei dalyvauti olimpiadoje naudojant CMS norėtų jaunesni nei 14 metų dalyviai - tokiu atveju olimpiadą vykdantis mokytojas turėtų kuo skubiau parašyti kontaktiniu el. paštu

Kalendorius

Rugpjūtis 2022

Pir Ant Tre Ket Pen Šeš Sek
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Ketvirtadienis, rugpjūčio 11 d.

BOI


BOI


IOI


IOI

IOI'2016