Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 

Asmens duomenų tvarkymas LMIO Mokyklos ir Miesto/Rajono etapuose, jei šių etapų organizavimui naudojama CMS

Remiantis LMIO olimpiados sąlygomis, Mokyklos etapą organizuoja Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, o Miesto/Rajono etapą – rajono (miesto) švietimo įstaigos, organizuojančios dalykines olimpiadas (toliau – Įstaigos), vadovo įsakymu sudaryta Informatikos olimpiados rajono (miesto) etapo organizavimo komisija.

Šalies vertinimo komisija bei techninis komitetas šių etapų organizavimo ir vertinimo komisijoms suteikia galimybę šių etapų organizavimui naudotis varžybų administravimo sistema CMS su rekomenduojamais uždaviniais.

Atkreipiame dėmesį, kad šių etapų organizavimui neprivaloma naudoti nei rekomenduojamų uždavinių, nei CMS.

Žemiau pateikta informacija apie tvarkomus asmens duomenis tuo atveju, jei šių etapų organizavimui naudojama CMS. Jei CMS nenaudojama – Šalies vertinimo komisija bei techninis komitetas šių etapų organizavimui jokių asmens duomenų nerenka ir netvarko.  

 

Kokiu teisiniu pagrindu, kokius asmens duomenis ir kokiais tikslais mes tvarkome?

Duomenų tvarkymo pagrindai: Lietuvos mokinių informatikos olimpiados sąlygos patvirtintos Lietuvos mokinių neformaliojo centro direktoriaus 2015 kovo 5 d. įsakymu Nr. R1-195 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatų patvirtinimo“ Nr. ISAK-426 patvirtintas 2009 m. vasario 26 d. Mokinių, jaunesnių nei 14 metų duomenys, tvarkomi su atstovų pagal įstatymą sutikimu.

Duomenų tvarkymo tikslai ir tvarkomi duomenys:

 • LMIO mokyklos bei miesto/rajono etapo organizavimo naudojant CMS, tikslu tvarkomi šie duomenys:
  • Vardas, pavardė, mokykla, klasė
  • Įkelti dalyvių sprendimai, automatiškai sugeneruoti įvertinimai, dalyvių klausimai ir jiems pateikti atsakymai, bei metaduomenys apie sprendimus (įkėlimo laikas, automatiškai sugeneruotas grįžtamasis ryšys)
 • CMS vartotojo autentifikavimo tikslu tvarkomi šie duomenys:
  • Elektroninis paštas, suteiktas vartotojo vardas ir suteiktas slaptažodis
 • Sąžiningo dalyvavimo olimpiadoje tikslu saugomi šie duomenys:
  • Vardas, pavardė, mokykla, klasė
  • Įkelti dalyvių sprendimai, automatiškai sugeneruoti įvertinimai, dalyvių klausimai ir jiems pateikti atsakymai, bei metaduomenys apie sprendimus (įkėlimo laikas, IP adresas, automatiškai sugeneruotas grįžtamasis ryšys)
 • Mokslinių tyrimų tikslu tvarkomi šie duomenys:
  • Vardas, pavardė, mokykla, klasė
  • Įkelti dalyvių sprendimai, automatiškai sugeneruoti įvertinimai, dalyvių klausimai ir jiems pateikti atsakymai, bei metaduomenys apie sprendimus (įkėlimo laikas, automatiškai sugeneruotas grįžtamasis ryšys)

 

Kokie duomenys ir kiek laiko skelbiami viešai?

Jokie asmens duomenys nėra skelbiami viešai.

 

Kam mūsų tvarkomi asmens duomenys gali būti atskleisti?

Galimybė naudotis CMS mokyklos ir miesto/rajono etapuose yra vieša paslauga, skirta šių etapų organizatoriams mokyklose ir miestuose/rajonuose. Todėl jiems yra suteikiama prieiga prie jų mokyklos (miesto/rajono) dalyvių duomenų, tvarkomų LMIO mokyklos bei miesto/rajono etapo organizavimo naudojant CMS tikslu, bei duomenų, tvarkomų sąžiningo dalyvavimo olimpiadoje tikslu. 

Kaip ilgai mes tvarkome duomenis?

 • LMIO mokyklos bei miesto/rajono etapo organizavimo naudojant CMS, tikslu duomenys tvarkomi ir saugomi trylika mėnesių
 • CMS vartotojo autentifikavimo tikslu duomenys tvarkomi ir saugomi trylika mėnesių
 • Sąžiningo dalyvavimo olimpiadoje tikslu duomenys tvarkomi ir saugomi 25 metus
 • Mokslinių tyrimų tikslu duomenys tvarkomi neribotą laiką, tačiau jie saugomi anonimizuoti

Teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu

Jūs turite teisę nesutikti su Jūsų aukščiau aprašytu asmens duomenų tvarkymu LMIO mokyklos (miesto/rajono) etapų organizavimo tikslais. Tokiu atveju dėl galimybės dalyvauti LMIO mokyklos ar miesto/rajono etapuose, turite kreiptis į šio etapo organizavimo ir vertinimo komisiją.

Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais su jumis susijusiais asmens duomenimis.
Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti su Jumis susiję netikslūs asmens duomenys.
Jūs turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas, kai tam yra teisinis pagrindas.

 

Kur kreiptis?

Duomenų tvarkymo klausimais turite kreiptis el. paštu informatikos.olimpiada@gmail.com

Komentarai

Naujas komentaras

Tekstas: Koks miesto, kuriame vyks BOI'2016 metais, pavadinimas? (žr. kalendorių šone) Jūsų vardas:

Komentarų nėra

%title

%date2
%text

Kalendorius

Liepa 2024

Pir Ant Tre Ket Pen Šeš Sek
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Šeštadienis, liepos 20 d.

BOI


BOI


IOI